Môi trường sản xuất

Công ty chúng tôi đang tôn trọng khái niệm thân thiện với môi trường và bảo tồn tài nguyên. Gần đây tình hình bảo vệ môi trường rất gay gắt, công ty chúng tôi đã tích cực hưởng ứng và thực hiện sản xuất bảo vệ môi trường.

1. Loại bỏ các phương tiện lạc hậu và giới thiệu các thiết bị tiên tiến. Chúng tôi loại bỏ các cơ sở vật chất lỗi thời và đưa vào sử dụng các thiết bị tiên tiến theo thời gian cố định để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm tỷ lệ phế phẩm đồng thời không gây ô nhiễm và phát thải vi mô trong sản xuất.

2. Chuẩn bị hàng hóa để đáp ứng ngày giao hàng đã thỏa thuận với khách hàng một cách chủ động. Chuẩn bị trước hàng hóa cho các đơn đặt hàng thường xuyên để đảm bảo các linh kiện có thể được lấy từ nhà cung cấp đúng thời gian để gia công và lắp ráp thêm, để đảm bảo giao hàng cho khách hàng kịp thời.


Thời gian đăng: Jan-23-2021