Xin chúc mừng các đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã trúng thưởng trà kỹ thuật

Giải đồng đội

Xin chúc mừng các đồng nghiệp của bộ phận kỹ thuật đã giành được giải thưởng đội kỹ thuật các bộ phận khác sẽ noi gương họ.

IE${24`MUM}QAVK)OMBTG3M


Thời gian đăng: Jan-23-2021