Chào mừng chứng nhận kép của công ty chúng tôi một cách hăng hái.

Công ty TNHH Khoáng sản Hà Bắc Hanchang đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001 vào ngày 1 tháng 9 năm 2017. Điều đó cho thấy công ty chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế trong việc tích hợp các hệ thống quản lý khác nhau, và có thể liên tục cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt yêu cầu và mong đợi.

Đồng thời, điều đó có nghĩa là công ty chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoàn hảo, vượt qua kiểm toán của tổ chức xác thực, đồng thời chúng tôi chấp nhận sự giám sát xã hội và công nghiệp một cách tích cực.

20190817060639790


Thời gian đăng: Jan-23-2021