Chứng chỉ

Nhiệt liệt chào mừng công ty của chúng tôi, Công ty TNHH Máy móc Khai thác mỏ Hà Bắc Hanchang, đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001 vào ngày 1 tháng 9 năm 2017. Điều này cho thấy rằng công ty chúng tôi đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình hội nhập của các hệ thống quản lý khác nhau, và có thể tiếp tục cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt yêu cầu và mong đợi. Đồng thời, nó chỉ ra rằng công ty chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoàn chỉnh, vượt qua đánh giá của tổ chức chứng nhận và chấp nhận sự giám sát của xã hội và ngành công nghiệp.

20191119053033737
20191118071409804
20191120083944270
20191120084118520
20191120084044775
20191120084015165